Hướng dẫn tạo tài khoản - đăng nhập - đăng bài viết mới

Bước 1: Tạo Tài khoản
Name:  huong_dan_dang_tin_1.jpg
Views: 69
Size:  95.5 KB

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản
Name:  huong_dan_dang_tin_2.jpg
Views: 64
Size:  94.6 KB

Bước 3: Hoàn thành đăng ký


Bước 4: Đăng nhập


Bước 5: Đăng bài viết mới