Dưới đây là 5 điểm tương đồng giữa chơi golf và kinh doanh mà John Boitnott - nhà tư vấn truyền thông kỹ thuật số dày dạn kinh nghiệm, đồng thời cũng là cây viết quen thuộc trên USA Today, Fast...